Komunikaty
     Galeria

   Aktualności

Wyniki ligi L.A - gimnazjada znajdują się w zakładce - Komunikaty.

Wszelkie uwagi proszę kierować do biura do środy tego tygodnia.


UWAGA!!!
Każda szkoła przystępująca do rozgrywek sportowych od szczebla powiatowego musi być zarejestrowana w systemie SRS.
Organizatorzy imprez od szczebla powiatowego, mają obowiązek nie dopuścić szkoły nie zarejestrowanej
do udziału w zawodach.  Aneks do Regulaminu Ogólnego Zawodów SZSDecyzją zarządu Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego z dni 03.07.2014r. 
Każda szkoła (bez podziału na ilość uczniów) biorąca udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZS winna wpłacić 
składkę członkowską w wysokości 150 zł za każdy rok szkolny 
na konto Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej. 
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nr -42802500070027501720000010. 
W ramach składki - ubezpieczenie wszystkich uczestników, organizatorów, sędziów, nauczycieli i działaczy na wszystkich szczeblach rozgrywek (OC i NW).


Copyright © 2009-2017. Marek Czech - Rossosz.  Wszelkie prawa zastrzeżone